WPML

WPML gjør WordPress nettsider flerspråklig. Den virker med hurtigbufring, SEO og E-Commerce programtillegg og tillater opprettelsen av komplette, flerspråklige sider. WPML støtter alt fra enkle blogger til større foretak og organisasjons-sider.

WPML gjør at brukere kan oversette alt på nettsiden, inkludert innhold, menyer, elementer og til og med tema og programtilleggs-tekst. WPML støtter over 400,000 kommersielle web-sider fra hele kloden.

Mer informasjon om å bli flerspråklig kan du finne på WPML.org

WPML turns WordPress websites multilingual. It works with caching, SEO and E-Commerce plugins, and allows the building of complete multilingual sites. WPML powers simple blogs as well as corporate and enterprise sites.

WPML allows users to translate everything in the site, including content, menus, widgets and even theme and plugin texts. WPML powers over 400,000 commercial websites from all over the world.

More information about going multilingual can be found at WPML.org